12/04/2022
3187

Yapay Mera Tohumu

Yapay mera tohumu konusunda firmamız Torunoğlu Tohumculuk olarak Türkiye’nin öncü kuruluşudur. Yapay mera tohumlarını Türkiye’ye ilk kez 1999 yılında firmamız getirilmesini sağlamış, tüm Türkiye genelinde milyonlarca dekar yapay çayır mera arazisi oluşturmuştur. Yapay mera tohumlarımızın ekili arazilerde 22 yıla kadar devam ettiğine şahit olduk.

Sulu yapay meralar, optimum büyüme ve yem tüketimi için sürekli olarak sulanmalıdır. Sulu mera tarlası, aynı büyüklükteki yonca tarlası kadar su isteğine sahiptir. Suyun mera arazisine çabuk yayılması için fazla miktarda su verilir. Suni merada genellikle 7,5-10 cm lik bir sulama yeterlidir. Hava koşullarına göre sulamalar arasında 1-3 haftalık süreler bırakılır.

Sulu yapay meralar, üç veya daha fazla parsellere bölünerek otlatılır. Ot üretimi hayvanların tüketim ihtiyacından fazla ise, fazla ot biçilir. Buğdaygiller 20 cm’den daha az sap bırakacak şekilde otlatılmamalıdır. Hayvanların meraya bıraktıkları gübreler dağıtılmalıdır. Suni meralar birkaç kez sonbaharda veya erken ilkbaharda, 2-3 kez de yazın tırmıklanmalıdır. Hayvanların şişmesini önlemek için yapay mera karışımlarında baklagil oranını iyi ayarlamak gerekmektedir. Merada her zaman su ve tuz bulundurulmalıdır, hayvanlar aç iken baklagil meralarına salınmamalı, baklagillerin fazla olduğu merada yemliklerde buğdaygil otları bulundurulmalı ve sabahları çiğ kalkmadan hayvanların otlanmasına izin verilmemelidir.

Sulu meralarda gübrelemek de gerekldir. Hayvan gübresi ve ek olarak dekara 20-30 kg gübre atılması önemlidir.

Yapay mera hayvan besleme açısından çok kıymetli bir yem bitkisidir. Yapay meramızın içerisinde 10 civarında özel çok yıllık ot tipi çayır mera tohumlarından mevcuttur. Yapay çayır mera arazisi ikiye bölünür, 20 gün bir tarafta 20 gün diğer tarafta düzenli olarak otlatılır. Çamurda otlatmadan kaçınılır. Arada gübreleme ve sulama yapılmalıdır. Bir tarafın gübre ve sulaması yapılırken, hayvanlar diğer parçaya alınır. Yapay merada en önemli şey çamurda otlatmadan kaçınılması gerekir. Çamurda otlatmak yapay meranın ömrünü kısaltır.

Torunoğlu Tohumculuk en iyi yapay mera kurulumunu en iyi suni mera tohumlarıyla her daim yapmaktadır. 7 bölge 81 vilayetimize 1999 yılından beri yoğun şekilde yapay çayır mera tohumu ektirmekteyiz.

Yapay çayır mera kurmak ve detaylı bilgi almak için firmamızı arayabilirsiniz.

Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 – 0322 239 88 08 – 0322 239 88 09