25/03/2022
3642

Silajlık Soya Tohumu

Silajlık soya tohumunun hayvan beslemedeki rolü, silajlık soya hayvan besleme açısından dünyada benzeri ve eşleri olmayan mükemmel kalitede yazlık bir yem bitkisidir. Dekardan silajlık soya silaj verimi 5 ton ile 6,5 ton arası silaj verebilir. Silajdaki protein oranı %22 düzeyindedir. Hayvan besleme açısından yem maliyetlerini %50 - %75 oranında aşağıya çekebilen yegane bir yem bitkisidir. Silajlık soya verimi şu şekildedir 4.5-6 ton silaj, 1.5-2 ton kuru ottur. Silajlık soya ile beslenen hayvanlarda ortalama 4-5 litre daha fazla süt verimi elde edilir. Et veriminde de ciddi bir artış sağlar. Silajlık soya silaj olarak değerlendirildiği gibi aynı zamanda kuru otu ve samanı yapılarak da değerlendirilir. Büyükbaşlara silaj olarak, küçükbaş koyun keçilere de saman ve kuru ot olarak verilmesini tavsiye etmekteyiz. Silajlık soya silajlık mısırın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır. Dengeli bir yem elde edilmesini sağlar. Burada ana tema, silajlık soyadan protein, mısırdan da enerjiyi bir araya getirerek tek başına mükemmel kalitede bir karışım yem oluşturulmuş olur. 

Silajlık soya 2-2,5 metre boy yapabilir. 90 günde gelişen kısa gün yem bitkisidir. Yaz sıcaklarında gelişimi hızlıdır. Silajlık mısırın yetiştiği her iklimde her bölgede yetişebilmektedir. Sert iklim bölgelerinde Mayıs, Haziran gibi ekilir. Ilıman bölgelerde ekimler Nisan 15'ten, Haziran sonuna kadar devam eder. Silajlık soya tohumu ekerken teknik destek sağlamaktayız. Hatalı ekime izin vermemekteyiz. Silajlık soya tohumu ekmeden soya bakterisiyle uygulama yapılır. Uygulama yapılırken, soya bakterisini güneş ışınlarına maruz bırakmamak gerekir. Aksi taktirde bakteriler güneş ışığında ölür. Uygulama gölge bir alanda yapılır. Silajlık soyalar ektikten yaklaşık 1 hafta 10 gün sonra toprakta kendini gösterir. Soya bakterisi kullanılan tarlaya üst gübresi kullanılmaz. Gübreden büyük tasarruf sağlanır. Silajlık soya doksanıncı gün biçilir. Silaj yaparken mısır silajı da hazırsa, mısır silajıyla karıştırılır. O zaman daha güzel fermante olur. Mısır yoksa, silajlık soyanın içine bir miktar arpa ve buğday kırması katılır. Böylelikle fermantasyona yardımcı olunur. Ayrıca silaj katkısı da kullanılır. O zaman silaj kalitesi daha da yüksek olur. Silajlık soya çeşidi Tarımsal Araştırma Enstitüsünde geliştirilen Yemsoy çeşididir. Yemsoy çok yüksek silaj verimine sahip Türkiye'nin iki yemlik soya çeşidinden bir tanesidir. Silajlık soya Türk hayvancılığını feraha çıkaracak çok özel bir yem bitkisidir. Çiftçilerimize bu yem bitkisini ekmelerini ısrarla tavsiye etmekteyiz. Yem maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde hayvancıyı ayakta tutacak en önemli yem bitkisi silajlık soyadır. 

Silajlık soya tohumu için Torunoğlu Tohumculuk 0532 266 40 41 - 0322 239 88 08 - 0322 239 88 09